ارائه‌ی سرویس و خدمات در حوزه‌ی

بازرگانی و تجارت برون مرزی

ارائه‌ی خدمات برون مرزی

با توجه به سابقه‌ی این مجموعه در حوزه‌ی بازرگانی، این امکان برای مشتریان فراهم است که خدمات برون مرزی و تهیه‌ی تجهیزات لجستیکی خود را از طریق درگاه این مجموعه فراهم کند.

تجهیزات و محصولات دیجیتال

از جمله خدمات مجموعه‌ی ما ارائه خدمات محصولات دیجیتال در برندهای متفاوت برای مشتریان و فروشندگان تجهیزات موبایل و لوازم جانبی آن است.